سفر به تاریخ کهن شهر رباط کریم

سفر به تاریخ کهن شهر رباط کریم و نقش زدن آثار تاریخی بر روی کاغذ
کاردو آموزشی تفریحی کودکان کار با تعامل و همکاری حوزه هنری و انجمن اندیشمندان جوان
چیستا در پنجمین ویژه برنامه هفته هنر انقلاب اسلامی که در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۳به انجام رسید. تعدادی از کودکان کار مورد حمایت انجمن چیستا تحت آموزش اصول اولیه طراحی توسط استاد سعید بابایی قرار گرفتند.
پس از پایان این کارگاه که به آموزش طراحی سریع (اسکیس) اختصاص داشت، سفر به دل تاریخ کهن شهر رباط کریم آغاز گردید.
در ابتدا از قلعه سنگی رباط کریم که از معدود قلعه سنگی های ایران و جهان محسوب می شود بازدید به عمل آمد و پس از ارائه توضیحات کامل و کافی در مورد این اثر مهم توسط امین علی بلندی مدیر و مدرس انجمن چیستا، تمرین طراحی سریع از قلعه سنگی به انجام رسید.
در ادامه گروه از پل تاریخی رباط کریم (پل بازارک), جاده ابریشم, مسجد جامع, امام زاده عمادالدین(ع) و در نهایت یخدان های رباط کریم که از آثار تاریخی ثبت شده ملی نیز هستند دیدن کرده و به طراحی آنها پرداختند.
صرف نهار و پرسش و پاسخ پیرامون آنچه در طول کاردو مطرح گردیده بود پایان بخش این برنامه شد.

لطــفا نظـر خـود را بـنـویـسیـد