گزارش تصویری اهدای جوایز هنرمندان کارگاه خوشنویسی با حضور مسئولان حوزه هنری استان تهران

جوایز هنرمندان کارگاه خوشنویسی با حضور آقایان محسن رحیمی رئیس حوزه هنری استان تهران حمید حسین زاده (معاون فرهنگی هنری حوزه هنری (تهران حمید کریمی رئیس سازمان میراث فرهنگی رباط (کریم مهدی همتی مدیر) حوزه هنری کهن شهر رباط کریم و جانباز گرانقدر استاد علیرضا نوروزی در کاروانسرای فتحعلی شاهی اهدا گردید
هنرمندان حاضر در کارگاه مذکور را ترکیبی از پیشکسوتان و نونهالان هنر خوشنویسی تشکیل داده بودند .

لطــفا نظـر خـود را بـنـویـسیـد