واحــد های هــنــری

رویـــداد

هســته های هنــر مــردمـــی

بالندگی جریان هنر و اندیشه انقلاب اسلامی یکی از ماموریت اصیل و اصلی حوزه هنری تهران است که این مجموعه با تمرکز بر شهرستان های استان تهران، تلاش دارد با شناسایی و استعدادیابی و رشد و تعالی بخشی  به هسته های هنر مردمی گام های موثری در این حوزه به خصوص بردارد.

در همین زمینه دفاتر شهرستانی و واحدهای هنری حوزه هنری استان در حرکتی هماهنگ و برنامه ریزی شده کار شناسایی ، آموزش و تولید را در سطح مناطق شهرستان ها شروع کرده اند.

در این بخش با تیم های انتخاب شده و فرآیندها و تعاملات آنها در مسیر تولید آثار و محصولات هنری با حوزه هنری استان تهران بیشتر آشنا می شوید.

راستی اگر شما هم یک هسته هنری تشکیل دادید یا استعدادی دارید که می توانیم با کمک هم آن را به یک هسته هنری تبدیل کنیم حتما با ما ارتباط بگیرید.

چــند رســانــه ای