گزارش ویدیویی کارگاه کوچک طراحی خلاق

در جوار جاده ابریشم و در بنای فتحعلی شاهی کاروانسرای حاج کمال کارگاه کوچک طراحی خلاق به میزبانی حوزه هنری کهن
شهر رباط کریم و با همراهی هنرمندان سازمان میراث فرهنگی برگزار گردید.
در این برنامه که به مناسبت هفته هنر به انجام رسیده است هنرمندان حرفه ای هنرجویان و شهروندان علاقمند در قالب کارگاهی که به منظور عیب یابی و محک خلاقیت آنها تدوین شده بود به خلق اثر پرداختند
سیروس همتی مهمان ویژه و سوژه طراحی هنرمندان در این کارگاه بود.

لطــفا نظـر خـود را بـنـویـسیـد