ثبت‌نام محفل حضوری شعر معناگرا

در این محفل که 8 جلسه است، آرایه‌های ممتاز ادبی را کنار هم می‌آموزیم و شیوه‌ی به‌کار گرفتن هنرمندانه‌ی آنها در شعر شاعران بزرگ را بررسی می‌کنیم.‌ جهان‌بینی در شعر شاعران بزرگ، دومین موضوعی است که به آن می‌پردازیم و سومین سرفصل، مهندسی کلمات در شعر شاعران بزرگ است.‌ در این جلسات با هم خواهیم […]